Grad medali przywieźli młodzi lipiańscy badmintoniści z turnieju feryjnego zorganizowanego przez Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Pyrzycach. Turniej odbył się dnia 29 stycznia 2015 r. w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pyrzycach. Nasza szkoła wystawiła reprezentację składającą się z 14 uczniów: Natalia Okraszewska (VIb), Natalia Pietras (VIb), Alicja Grudzińska (VIa), Martyna Krawczyńska (VIa), Amelia Pytel (Vb), Mateusz Czarnecki (Vb), Oliwier Sawa (Vb), Jędrzej Rękawek (Vb), Filip Łukowski (VIa), Łukasz Grzebieniek (IB), Adrian Marszałek (IIA), Natan Orzeł (IIIB), Karina Kowalska (I LO) i Wojciech Wereśniak (II LO). Turniej rozpoczął się o godzinie 10.00 i trwał do godz. 13.00. Grano systemem "każdy z każdym" z podziałem na grupy. Klasyfikacja naszych uczniów wygląda następująco:

SP - dziewczęta:

1. Natalia Okraszewska (ZS Lipiany)

2. Natalia Pietras (ZS Lipiany)

3. Martyna Krawczyńska (ZS Lipiany)

4. Amelia Pytel (ZS Lipiany)

5. Alicja Grudzińska (ZS Lipiany)

SP - chłopcy

1. Filip Łukowski (ZS Lipiany)

2. Oliwier Sawa (ZS Lipiany)

3. Mateusz Czarnecki (ZS Lipiany)

5. Jędrzej Rękawek (ZS Lipiany)

GIM - chłopcy:

1. Łukasz Grzebieniek (ZS Lipiany)

2. Adrian Marszałek (ZS Lipiany)

3. Nataniel Orzeł (ZS Lipiany)

LO - dziewczęta:

1. Karina Kowalska (ZS Lipiany)

LO - chłopcy:

4. Wojciech Wereśniak (ZS Lipiany)

Wszystkim uczniom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów sportowych.

Turniej w Pyrzycach był zwieńczeniem zajęć feryjnych organizowanych dla uczniów na sali w Zespole Szkół w Lipianach w ramach Akademii Badmintona. Zajęcia odbywały się w wymiarze 16 h lekcyjnych (4 jednostki treningowe dla uczniów SP i tyleż samo dla uczniów starszych). W zajęciach wzięło udział ogółem 25 osób. Organizatorem ferii z badmintonem był Krzysztof Trojanowski.