Regulamin Ligi Amatorskiego Badmintona

1. Organizatorem ligi jest Akademia Badmintona, którą reprezentuje Krzysztof Trojanowski (kontakt: olimpionik/at/zs-lipiany.pl)

Uwaga: w miejsce /at/ należy wstawić @

2. Liga Amatorskiego Badmintona będzie rozgrywana w hali sportowo - rekreacyjnej w Lipianach, ul. Kopernika 9.

3. Mecze będą się odbywały raz w tygodniu - w środy w godz. 17.30 - 19.00. 

4. Uczestnikiem ligi może być każdy - wymogiem jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który znajduje się na stronie www.olimpionik.pl

5. Jeżeli liczba uczestników będzie duża to liga będzie podzielona na kategorię w zależności od umiejętności z możliwością awansu i spadku.

6. Zawodnik zgłasza się drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza przed rozpoczęciem ligi (istnieje możliwość dopisania się w trakcie trwania sezonu - zawodnik dopisany startuje z najniższej ligi).

7. System rozgrywek - Amatorska Liga Badmintona rozgrywana będzie w grach pojedynczych. Każdy zawodnik, którego zgłoszenie zostało zweryfikowane pomyślnie zostaje wpisany na listę uczestników. Zawodnicy zostają rozpisani na grupy (bądź rozgrywają mecze eliminacyjne). W lidze uczestnicy grają między sobą systemem "każdy z każdym" z możliwością rozegrania kilku rund - w zależności od liczby uczestników. 

8. Zawodnicy grają do dwóch wygranych setów. Set rozgrywany jest do 15 punktów. Przy stanie 14:14 zawodnik zdobywający punkt 15 wygrywa seta. 

9. O końcowej klasyfikacji decyduje:

a) liczba zdobytych dużych punktów. Punktacja jest następująca: zwycięstwo 2:0 - 3 pkt2:1 - 2 pkt, przegrana 1:2 - 1 pkt0:2 - 0 pkt.

b) jeżeli nie będzie spełniony punkt a, to o miejscu decyduje stosunek wygranych do przegranych setów

c) jeżeli nie będzie spełniony punkt a i b, to o rozstrzygnięciu decyduje bezpośredni mecz pomiędzy zawodnikami

d) jeżeli wszystkie powyższe kryteria nie zostaną spełnione, to o miejscu zadecyduje dodatkowy mecz pomiędzy zainteresowanymi stronami.

10. Jeżeli liga składa się z co najmniej 3 rund to punktacja wygląda następująco:

miejsce 1 - 20 pkt

           2 - 19 pkt

           3 - 18 pkt 

           4 - 17 pkt 

           ... itd.

Suma punktów z poszczególnych rund daje końcowy wynik. Zawodnik, który uzyska najlepszy wynik wygrywa całą ligę. W przypadku równej liczby punktów o miejscu decyduje ilość najwyższych lokat. Jeżeli ten warunek jest niespełniony - decyduje wynik ostatniej rundy. 

11. Jeżeli liga składa się z jednej rundy, bądź rundy z rewanżami, to o końcowym wyniku decyduje liczba zdobytych punktów (w tym przypadku obowiązuje punkt 7 Regulaminu)

12. Zawodnicy (prawni opiekunowie) wyrażają zgodę na umieszczanie ich danych osobowych (imię i nazwisko, zdjęcie oraz wyniki) na stronie internetowej www.olimpionik.pl

13. Zawodnicy (prawni opiekunowie) biorący udział w rozgrywkach wyrażają zgodę na wykonywanie im zdjęć oraz nagrywanie filmów z ich udziałem oraz zamieszczanie tych materiałów przez organizatora w internecie na w/w stronie.

14. Nagrody

- za pierwsze miejsce puchar

- za trzy pierwsze miejsca medale i dyplomy

- nagroda rzeczowa (rakieta lub torba do badmintona) dla wylosowanej osoby spośród wszystkich uczestników LAB (warunek - frekwencja minumum 60% od daty rozpoczęcia do zakończenia ligi)

15. OPIEKA MEDYCZNA: 

- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje, urazy oraz uszczerbki na zdrowiu zawodników biorących udział w Lidze Amatorskiego Badmintona

- zawodnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność, potwierdzając iż są zdrowi i zdolni do gry.

16. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.