Regulamin Ligi Amatorskiego Badmintona

sezon 2018/2019

1. Organizatorem ligi jest Akademia Badmintona, którą reprezentuje Krzysztof Trojanowski (kontakt: k.trojanowski/at/zs-lipiany.pl) w miejsce /at/ wpisz @

2. Liga Amatorskiego Badmintona będzie rozgrywana na 9 kortach w hali sportowo - rekreacyjnej w Lipianach, ul. Kopernika 9

3. Mecze będą się odbywały dwa razy w tygodniu - w środy i piątki w godz. 18.00 - 20.00 (możliwość gry 1x w tygodniu, dodatkowo będzie możliwość rozegrania zaległego meczu w poniedziałki 18.00 - 20.00, po wcześniejszym uzgodnieniu z zainteresowanym zawodnikiem i organizatorem ligi)

4. Uczestnikiem ligi może być każdy - wymogiem jest zgłoszenie się do ligi drogą elektroniczną na e-mail: k.trojanowski/at/zs-lipiany.pl (istnieje możliwość dopisania się w trakcie trwania sezonu - zawodnik dopisany startuje z najniższej ligi)

5. Liga będzie podzielona na kategorię w zależności od umiejętności z możliwością awansu i spadku - w sezonie 2018/2019 liga będzie podzielona na I, II itd. max 9 zawodników w lidze, system miesięczny (7 miesięcy = 7 rund), do wyższych lig awansują po dwóch (trzech jeżeli grupa liczy 9 zawodników) najlepszych zawodników z lig niższych (analogicznie do ligi niższej spada dwóch (3) ostatnich zawodników)

6. Zawodnicy grają do dwóch wygranych setów. Set rozgrywany jest do 15 punktów. Przy stanie 14:14 gra się to dwóch punktów przewagi, maksymalnie do 21 punktów (w gry podwójne – mixt, debel, gra się do 21 punktów, maksymalnie do 25)

7. Zawodnik (pary) w danym miesiącu musi (-ą) rozegrać ponad 50% spotkań, w przeciwnym razie otrzymuje (-ą) walkowery ze wszystkimi graczami 0:2 w setach (0:15, 0:15) lub pary 0:2 (0:21, 0:21). Jeżeli mecze nie zostały rozegrane w wyniku absencji to:

- gracz A ma frekwencję mniej niż 51% i gracz B ma mniej niż 51% w danym miesiącu - wynik jest 0:0

- gracz A ma więcej niż 50% i jest obecny na ostatnich zajęciach w miesiącu, a gracz B nie jest obecny na ostatnich zajęciach bez względu na frekwencję to wynik jes 2 : 0 dla gracza A (15:0, 15:0 - single, lub 21:0, 21:0 deble)

- jeżeli gracz A i gracz B są obecni na ostatnich zajęciach i obaj mają ponad 50% frekwencję i nie zdążą rozegrać meczu to o wyniku decyduje frekwencja (wygrywa ten kto ma wyższą frekwencję w stosunku 2 : 0)

- w pozostałych innych przypadkach wynik jest 0 : 0

8. O końcowej klasyfikacji decyduje:

a) liczba zdobytych dużych punktów. Punktacja jest następująca: zwycięstwo 2:0 - 3 pkt, 2:1 - 2 pkt, przegrana 1:2 - 1 pkt, 0:2 - 0 pkt.

b) jeżeli nie będzie spełniony punkt a, to o rozstrzygnięciu decyduje bezpośredni mecz pomiędzy zawodnikami

c) jeżeli wszystkie powyższe kryteria nie zostaną spełnione, to o miejscu zadecyduje dodatkowy mecz pomiędzy zainteresowanymi stronami.

9. Punktacja rund wygląda następująco:

miejsce 1 - 50 pkt, miejsce 2 - 49 pkt, miejsce 3 - 48 pkt, miejsce 4 - 47 pkt ... itd.

Suma punktów z poszczególnych rund daje końcowy wynik (7 rund - max 350 pkt). Zawodnik, który uzyska najlepszy wynik wygrywa całą ligę. W przypadku równej liczby punktów o miejscu decyduje ilość najwyższych lokat. Jeżeli ten warunek jest niespełniony - decyduje wynik ostatniej rundy

10. Zawodnicy (prawni opiekunowie) wyrażają zgodę na umieszczanie ich danych osobowych (imię i nazwisko, zdjęcia, statystyki oraz wyniki) na stronie internetowejwww.olimpionik.pl oraz innych partnerskich stronach internetowych oraz gazetach lokalnych w celu promocji ligi.

11. Zawodnicy (prawni opiekunowie) biorący udział w rozgrywkach wyrażają zgodę na wykonywanie im zdjęć oraz nagrywanie filmów z ich udziałem oraz zamieszczanie tych materiałów przez organizatora w Internecie na stronach internetowych (www.olimpionik.pl, www.youtube.pl, www.facebook.pl, www.lipiany.pl i innych partnerskich w celu promocji).

12. Nagrody

- za pierwsze miejsce puchar oraz wysokiej klasy (profesjonalna) rakieta YONEX DUORA 10.

- za trzy pierwsze miejsca medale i dyplomy

- nagroda rzeczowa (rakieta lub torba do badmintona) dla wylosowanej osoby spośród wszystkich uczestników LAB (warunek - frekwencja minumum 60% od daty rozpoczęcia do zakończenia ligi)

- inne nagrody niespodzianki pozyskiwane w miarę możliwości od sponsorów

13. OPIEKA MEDYCZNA:

- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje, urazy oraz uszczerbki na zdrowiu zawodników biorących udział w Lidze Amatorskiego Badmintona (Organizator nie ubezpiecza uczestników, ubezpieczenie leży w gestii uczestnika ligi)

- zawodnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność, potwierdzając iż są zdrowi i zdolni do gry

14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu