Oświadczenie - zgoda rodziców, bądź opiekunów prawnych na udział dziecka w turnieju 5 Gala Badmintona w Lipianach w dniu 16.10.2020 r.

downalod pdf

(bez w/w zgody udział w dziecka w turnieju będzie niemożliwy)