Początki badmintona miały miejsce w Indiach. Później pierwotna forma gry przedostała się do Meksyku, a Europa dowiedziała się o niej za pośrednictwem Anglików. Badminton jest prawdopodobnie jednym z najstarszych sportów, a jednocześnie pierwowzorem bardziej popularnego tenisa. Lotka, jeden z głównych jej atrybutów ma 2000 letnią tradycję. W Indiach zastępowano ją początkowo twardym owocem. W formie bardziej zbliżonej do dzisiejszego wyglądu używano jej w wielu rodzajach gier popularnych głównie w Azji, ale również w Ameryce i Europie. Najprawdopodobniej pierwszy raz użyto jej w Chinach w grze o nazwie diolischiandsi w 816 roku. Pierwsze wzmianki o sportowym charakterze dyscypliny pojawiły się w XIX w. Przejście od funkcji zabawowej i obrzędowej do ćwiczeń mających charakter wyraźnie sportowy zaobserwowano właśnie za sprawą battledore i shuttlecock na skutek ustalenia dla nich ogólnie obowiązujących norm i przepisów. Około 1870 roku kierowaną dotychczas dowolnie do przeciwnika lotkę zaczęto odbijać w sposób utrudniający przeciwnikowi jej odbiór, nadając jej bardziej sportowy charakter. W roku 1893 przedstawiciele 14 klubów zainicjowali pierwszy zjazd w Southesa-Hampshire, zakładając na nim pierwszy na świecie krajowy związek badmintona, który przyjął jednolity zbiór przepisów gry. Mimo, iż gra nie zawierała jeszcze wówczas elementu rywalizacji, data ta stanowi w historii badmintona ważny moment, kiedy to z pałacowych zabaw dworskich zaczęła przeistaczać się w grę o zdecydowanie sportowym charakterze. Początkowo tylko mężczyźni rywalizowali za pomocą rakiety i lotki. Z czasem kobiety również stały się aktywnymi członkami rywalizacji. Do Polski badminton pod nazwą wolant dotarł z Francji w XVII wieku. Pod koniec XIX wieku w okresie, gdy w innych krajach europejskich głównie w Anglii i Irlandii prężnie rozwijają się ośrodki szkoleniowe, rozgrywa się mistrzostwa krajów, a nawet mecze międzypaństwowe, w Polsce badminton wciąż występował w czysto rekreacyjnej formie. Zasady gry, nasi rodacy poznali dopiero w roku 1901 za sprawą Edmunda Cenara, który 3 opisał je w swojej książce pt. „Gry i zabawy”. Można przypuszczać, iż był to początek dynamicznego rozwoju sportowego charakteru tej dyscypliny w naszym kraju. Piąty czerwca 1934 to szczególnie ważna data dla badmintona. Dziewięć krajowych związków: Anglia, Irlandia, Szkocja, Kanada, Nowa Zelandia, Walia, Dania, Holandia i Francja założyło Międzynarodową Federację Badmintona (International Badminton Federation - IBF), która zrzesza obecnie 140 krajów. Polski Związek Badmintona powstał w 1977 r i wkrótce po tym, Polska stała się 50 członkiem IBF. Najlepsze ośrodki badmintona na naszym kontynencie znajdują się obecnie w Danii, Wielkiej Brytanii i Niemczech. Z polskich miast największą tradycję posiadają Suwałki, Głubczyce i Słupsk.

źródło: Strategia rozwoju badmintona w Polsce do 2020 r.