koszulki 01

Kierujemy podziękowania dla firm AutoPol-Kap, Prignitz i PMOS za ufundowanie koszulek dla naszych młodych zawodników.